Moștenirea predecesorilor pentru generațiile care vin

Colonia Pictorilor ca un perpetuum mobile

În jurul Coloniei Pictorilor din Baia Mare se țese o frumoasă poveste de iubire, presărată pe alocuri cu momente mai puțin romantice, cu intrigi și puncte culminante. Devenit unul dintre simbolurile cele mai cunoscute ale municipiului Baia Mare, acest spațiu de creație sacru era sortit pieirii și, în opinia unora, trebuia să rămână atins doar de trecerea nemiloasă a anilor. Ne-a fost lăsată moștenire de o generație de artiști unică, ne-am mândrit cu ea prin lume și unii erau dispuși să o lase pradă timpului. Colonia este în aceeași măsură a nimănui cum este a tuturor: nu este un bun exclusiv al vreunui om sau a vreunei entități publice, ci este în primul rând a orașului, o moștenire care cântărește greu în contextul cultural național și european, fiind o mică parte din tezaurul lumii. Tocmai de aceea trebuie tratată exact cum a fost gândită și plămădită: un perpetuum mobile, moștenire din trecut, datorie morală pentru contemporani și obligație de a lăsa mai departe generațiilor care vin.

De când am demarat proiectul restaurării și reabilitării acestui spațiu și până în prezent, când planul a reușit și Colonia a fost salvată de la pieire, au trecut ani. Grei, plini de piedici, cheltuieli, intrigi, dar povestea noastră este cu happy-end: reușim să dăm mai departe moștenirea! Să o protejăm, să o păstrăm cu sfințenie, lăsând și amprenta prezentului pe această nestemată. Pentru că ea, de când a prins viață, s-a tot transformat și acest proces trebuie să continue. Pentru că arta, în general, în sinea ei, nu ține cont de bariere, este mereu surprinzătoare, inovatoare, deschisă spre ochiul mai mult sau mai puțin format al celor care au curiozitatea de a păși în lumea ei minunată. Restaurarea Coloniei este un proiect unic în țară, poate chiar în lume. Un loc unde aducem omagiu trecutului, ne îngrijim de prezent, dar punem suflet și pentru viitor.

Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare

Localizare proiect

Colonia Pictorilor este situată în municipiul Baia Mare, strada Victoriei, numărul 21, la nord-vest de Centrul Istoric și la nord de râul Săsar, pe un amplasament de 13.417 mp.

Ansamblul Colonia Pictorilor este inclus în Lista monumentelor istorice (2015), la poziția 194, având codul MM-ll-a-A-04494 și datele de identificare: adresa str. Victoriei nr. 21 și datarea 1910-1912. Colonia cuprinde cinci corpuri de clădire vechi formate din spații expoziționale și ateliere de creație (pictură, sculptură, arte decorative și design) și o clădire contemporană denumită Punct de documentare și comunicare vizuală edificată în anul 2012.

Colonia Pictorilor este inclusă în circuitul cultural-turistic “Orașul Vechi”, așa cum arată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Baia Mare, care aduce împreună Centrul Istoric cu alte obiective importante: Bastionul Măcelarilor, Teatrul Municipal, Teatrul de Păpuși, Piața Cetății și Turnul Ștefan, Biserica Iezuită Sf. Treime, Piața Libertății, Piața Păcii, Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul Satului.

Materiale informative