Despre proiect

Descriere proiect

Titlu: Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurarea și reabilitarea „Coloniei Pictorilor” din Municipiul Baia Mare
Valoarea totală a proiectului: 15.487.285,63 lei
Contribuția Uniunii Europene: 12.392.147,14 lei
Data finalizării proiectului: 31.05.2019

Obiective proiect

Obiectiv general
Impulsionarea dezvoltării locale a municipiului Baia Mare prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identității culturale.

Colonia Pictorilor constituie un punct de atracție important pentru cetățenii municipiului, de o mare valoare materială și sentimentală, identitară pentru locuitorii orașului, cu un deosebit potențial turistic. Restaurarea și reabilitarea la standarde moderne a acestui ansamblu dă un imbold puternic vieții culturale locale și în același timp contribuie la atragerea unui număr mai mare de turiști în „Orașul pictorilor”.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1 – Restaurarea şi reabilitarea Coloniei Pictorilor din municipiul Baia Mare în termen de 8 de luni
Restaurarea și reabilitarea obiectivului de patrimoniu conduce la stimularea interesului pentru cultura și istoria orașului atât în rândul turiștilor, precum și în rândul comunității băimărene. Lucrările realizate au vizat desfacerea elementelor ce viciază structural construcțiile și reconfigurarea volumetrică, plastică și funcțională a clădirilor antebelice, marcând totodată etapele anterioare. În acest mod, a crescut numărului și calitatea atelierelor, reconfigurând, diversificând și mărind, de asemenea, spațiul expozițional.

Obiectiv specific 2- Creşterea numărului de obiective turistice ale Municipiului Baia Mare,
implicit a numărului de vizitatori ai clădirilor de patrimoniu
Se estimează un număr de 7000 vizitatori/an pentru acest obiectiv de patrimoniu.

Rezultate

Indicatori de realizare

Obiective de patrimoniu cultural restaurate: 5 clădiri aferente Coloniei Pictorilor;
Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin: 7000 vizite/an

Descrierea investiției

Proiectul a prevăzut restaurarea și reabilitarea a 5 dintre cele 6 corpuri de clădire ale Coloniei Pictorilor, precum și amenajări exterioare asupra spațiului aferent incintei.

 • Clădire C1: 5 ateliere de creație, regim de înălțime P, cu o suprafață construită la sol de 369.82mp;
 • Clădire C2: pavilion expozițional, regim de înălțime P+1, cu o suprafață construită la sol de 480.86mp și o arie desfășurată de 933,60mp;
 • Clădire C3: 8 ateliere de creație, regim de înălțime P+1E+M, cu o suprafață construită la sol de 239.55mp și o arie desfășurată de 501.92mp;
 • Clădire C4: 2 ateliere de creație, regim de înălțime P+1E+M, cu o suprafață construită la sol de 123.80mp;
 • Clădire C5: ateliere de creație, regim de înălțime P+1E+M, cu o suprafață construită la sol de 139.24mp și o arie desfășurată de 278.48mp;

Au fost realizate lucrări de tipul:
1. Intervenţii structurale:

 • lucrări de subzidiri la fundații;
 • lucrări de remediere a fisurilor;
 • lucrări de remediere a elementelor din lemn;
 • lucrări de extindere pe verticală și orizontală.

2 A. Intervenții arhitecturale la corpurile de clădire, în funcție de specificul fiecăreia:

 • lucrări de demolări/desfaceri învelitori, jgheaburi, zidărie refractară, finisaje exterioare, coșuri de fum, tâmplărie metalică sau din lemn, tencuieli interioare/exterioare, demolare trepte de beton, scări interioare, pardoseli din parchet etc., în funcție de specificul fiecărui corp de clădire; închideri perimetrale portante cu pereți din zidărie de cărămidă;
 • extinderi zidărie portantă;
 • compartimentări și recompartimentări;
 • izolarea termică a anvelopei clădirilor;
 • finisaje interioare și exterioare;
 • tâmplărie interioară și tâmplărie exterioară în funcție de specificul fiecărei clădiri în parte.

2 B. Amenajări exterioare pe suprafața de 12.059 mp a amplasamentului rămas liber de construcții:

 • amenajarea de circulații pietonale și accesuri carosabile în interiorul incintei
 • amenajarea unor zone de ședere- bănci pentru vizitatori/artiști.
 • amenajarea zonelor verzi
 • împrejmuire

Context

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Baia Mare (S.I.D.U.), precum și Strategia de Dezvoltare Culturală a Municipiului Baia Mare pentru perioada 2015-2030 (disponibile pe www.baiamare.ro) acordă turismului cultural șansa cea mai mare de dezvoltare a orașului. La rândul său, dezvoltarea turismului în municipiu este direct legată de promovarea capitalului istoric. Baia Mare a candidat pentru titulatura de Capitală Europeană a Culturii 2021, calificându-se între cele patru finaliste pentru acest titlu alături de București, Cluj-Napoca și Timișoara, ca recunoaștere a potențialului cultural și turistic al orașului.

Agenda culturală a orașului este un factor de influență în ceea ce privește dinamica turistică, atât la nivelul imaginii, cât și în ceea ce privește oferta cultural-turistică. Municipiul Baia Mare și-a intensificat în ultimii ani eforturile de a constitui o astfel de agendă. Viziunea culturală declarată pentru municipiul Baia Mare pentru anul 2020 este orașul care reprezintă un pol emergent de artă și cultură alternativă, având o ofertă diversificată care atrage anual 150.000 turiști, dintre care aproximativ 30.000 sunt turiști străini (20%). Agenda culturală a municipiului cuprinde evenimente de interes național și internațional.

Proiectul de restaurare și reabilitare a Coloniei Pictorilor, un simbol pentru viața culturală a municipiului Baia Mare vine în sprijinul realizării acestei viziuni pe termen mediu și lung. În 2013, Municipiul Baia Mare a aprobat realizarea investiției „Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurarea și reabilitarea „Coloniei Pictorilor” din municipiul Baia Mare”. Dată fiind calitatea de monument istoric de importanță națională al ansamblului, documentația tehnico-economică aprobată în 2013 a propus o variantă de restaurare și reabilitare care să pună în evidență procesul evolutiv al centrului artistic. Argumente pentru această abordare sunt etapele succesive de edificare adaptate posibilităților și necesităților fiecărei perioade cu începere din anul 1900 până în prezent. S-a pus accentul asupra fenomenului artistic în evoluție continuă, aspectul de raritate și unicitate alături de cel memorialistic-simbolic, depășind în importanță valențele arhitecturale sau istorice (în sensul de vechime) ale monumentului istoric. Aceste criterii au concurat primordial la calificarea Coloniei Pictorilor la categoria A de importanță.

Restaurarea și revitalizarea Coloniei Pictorilor reprezintă practic revigorarea unui veritabil brand cultural al orașului. S-au realizat astfel spații expoziționale generoase, a crescut numărul de ateliere, s-a creat un ambient propice organizării de evenimente cultural-artistice pentru artiștii băimăreni și invitații lor din țară și din străinătate. Elevii și profesorii de la Liceul de Arte Baia Mare, studenții și profesorii de la Secția de Arte a Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord pot beneficia astfel de o reală deschidere spre tot ceea ce înseamnă efervescența vieții artistice a comunității. Nu în ultimul rând, membrii comunității locale, iubitori de frumos, prin participarea la evenimentele organizate în cadrul Coloniei, contribuie la dezvoltarea vieții culturale a orașului.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy