Situația după restaurare

Corpul C1

Conform ultimei expertize, clădirea C1 nu corespundea structural, astfel încât s-a impus demolarea integrală a clădirii cu refacerea zidurilor originale construite în anul 1900. Pe lângă zidurile și șarpanta originale, reconstruite după modelul din 1900, s-a propus extinderea simetrică a clădirii, pe partea estică și vestică, iar în partea sudică, supraetajarea și mansardarea clădirii. Configurația spațială propusă este simetrică față de axul median al clădirii inițiale. Pe  latura estică și vestică au fost amplasate accesele în clădire. La etaj, la cota+3.20, este amplasat atelierul de pe latura sudică, iar la cota +5.30, pe latura nordică, s-a propus un atelier la mansardă. În total, au fost realizate în acest corp 10 ateliere de creație, dintre care: două la parter, două la parter cu supantă, două parter cu etaj, două la etaj, două la mansardă, ocupând o arie desfășurată propusă de 1117,66 mp, din care 912,74 mp reprezintă suprafață utilă. Accesele principale în clădire s-au mutat pe latura estică și vestică și se realizează de pe terasa acoperită.

Arhitectura volumului Corpului C1 redă un fin joc de plin gol, iar materialitățile redate de finisaje, la nivel de culoare și textură, completează imaginea creată a dialogului continuității. Construcția veche este reliefată prin finisarea fațadelor cu tencuială decorativă albă, iar zonele extinse sunt marcate prin montarea tablei plane tip Corten. Soclul a fost finisat cu beton aparent buciardat în zona extinderii și cu placări cu piatră în zona reconstruită de pe latura nordică a construcției.

 

Corpul C2

La o mai amănunțită verificare și observare a elementelor de construcție existente în zona aripii sudice a corpului de clădire C2, s-a constatat că acestea sunt foarte degradate și ar necesita efectuarea unor lucrări de consolidare mult prea costisitoare. Ca urmare, s-a luat decizia ca această zonă să fie refăcută. Nu s-a justificat revizuirea șarpantei degradate, de altfel, o soluție tehnică mediocră, ca urmare aceasta a fost refăcută. Configurația volumetrică a fost modificată prin închiderea colțurilor nordice cu două extinderi P+1. Schema funcțională a clădirii a fost modificată: accesul în clădire a fost mutat pe latura nordică, cele două ateliere existente la parter în această zonă au fost comasate și transformate într-un foaier generos în care a fost amplasată o scară la fel de generoasă care permite accesul la etaj și pe terasa circulabilă. A fost repoziționată scara inițială, rampa ei a fost lărgită și a fost flancată de o simeză amplă. Configurația spațiului expozițional principal a fost modificată: au fost amplasate pasarela și decupajele în pereți la cota etajului pentru a permite vizualizarea optimă și diversă a obiectelor de artă expuse. La etaj, pe latura sudică, în locul biroului administrativ a fost amplasată sala – muzeu dedicată Coloniei. Arhitectura propusă pentru restaurarea și reabilitarea corpului C2, la fel ca în cazul primului corp, redă un dialog al juxtapuneri vechi-nou și devine imagine reper a dialogului istorie – prezent.

 

Corpul C3

Mansarda s-a reconstruit în întregime. Zonele noi construite dispun de o structură nouă, independentă, realizată din Corten agățat de fațada nouă a clădirii și care are rolul de a susține vegetația, iar la nivelul mansardei, acesta urcă și are rolul de balustradă. În zona acoperișului s-a propus reconstruirea identică a învelitorii și a șarpantei. Pentru zona teraselor s-a propus construirea teraselor placate cu deck, respectiv pietriș și împrejmuirea acestora cu balustradă din Corten. În zona mansardei s-a propus desfacerea tâmplăriilor inițiale (uși și ferestre), desfacerea pardoselilor din ciment mozaicat și a altor pardoseli inițiale. S-au realizat reparații la stratul suport al pardoselilor și au fost reparate tencuielile pereților, tavanelor și șpaleților.

 

Corpurile C4 și C5

Corpul C4, cu două ateliere, realizat în anul 1968, proiectat cu P+1 niveluri, a fost finalizat până la cota parterului. S-a realizat extinderea clădirii pe latura estică pentru o scară de acces la etaj și a fost finalizat nivelul proiectat inițial, unde au fost amenajate două ateliere similare cu cele de la parter. Clădirea a fost termoizolată. În cazul corpului C5, lucrările s-au rezumat la revizuirea tencuielilor, înlocuirea tâmplăriilor, refacerea hidroizolației și izolarea termică a anvelopei clădirii.

 

Amenajările exterioare

Accesul principal în curte se face pe latura nordică, str. Victoriei asigurând atât accesul pietonal în curte cât și pe cel auto. Accesul secundar se face de pe strada Băii, latura estică. Împrejmuirea terenului este realizată cu gard viu pe latura nordică și s-a propus păstrarea acestuia, fiind în condiții foarte bune. Pe celelalte laturi, împrejmuirea este realizată din beton. Suprafața ocupată de alei și spații verzi este de aproximativ 11.760 mp, amenajarea propriu-zisă urmărind conservarea mediului ambiant și punerea în valoare a elementului natural și a clădirilor. Tocmai de aceea, nu există intervenții majore în propunerea de amenajare peisageră. S-au avut în vedere armonia vizuală a elementelor componente pentru a satisface diferite cerințe de utilizare a terenului, în condițiile realizării și păstrării unui peisaj cât mai natural și de calitate. S-a păstrat traseul aleilor principale, propunându-se modernizarea acestora prin cinci tipuri diferite de alei. Fiecărui tip de alee i s-a atribuit pavajul corespunzător, în funcție de modul de utilizare. Accesul principal, respectiv secundar în curte s-a păstrat conform celui existent. Aleile pietonale de trafic intens s-au finisat cu materiale naturale, tip dale de piatră granit, iar aleile de legătură între clădiri, care trec prin zona de vegetație înaltă, din pietriș de culoare gri deschis. Traseul carosabil s-a păstrat conform celui existent.

Arborii și arbuștii s-au păstrat, iar cei degradați au fost propuși pentru înlocuire. Suprafața amenajată nu prezintă denivelări, astfel nu a fost necesară intervenția unei decopertări sau adăugarea unui strat suplimentar de pământ. Lucrările necesare prevăzute au fost: curățarea terenului de buruieni, pietre, betoane, nivelarea în zonele în care a fost necesar și amenajarea terenului cu dale de piatră sau pietriș, însămânțarea zonelor destinate gazonului și amenajarea zonelor cu arbuști decorativi.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy